Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.8.2019.

Rekisterinpitäjä

Sisustus Sagan
1825276-7
Kankaantie 1
28450 Vanha-Ulvila

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Yhteyshenkilönä ja tietosuojavaltuutettuna toimii Johanna Herbertsson-Blom .
050 095 6387, johanna@sagan.fi

Rekisterin nimi

Sisustus Sagan:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, jäsenyys).
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
– Analysointiin ja profilointiin
– Markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen
– Toimituksen perille saattamiseen
– Yhteydenpitoon asiakkaisiin
– Asiakassuhteen ylläpitämiseen
Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matkapuhelinnumero
– Yritys ja asema
– Osoitetiedot
– Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
– Analyysi ja profiilitiedot
– Tarjoushistoria tai tiedot muusta yhteydenotosta

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Asiakaspalvelumme vastaa kohtuullisen ajan kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Kävijäseuranta ja evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi duunitarvike.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa yrityksen muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen duunitarvike.fi -sivuston kävijöiden analysoimiseen. Pisimmillään kävijäseurantaan liittyvät evästeet säilyvät sivustollamme 90 päivää, mikäli Asiakas ei itse poista evästeitä.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen sagan.fi -sivustolla. Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä. Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa duunitarvike.fi -sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää seuraavan linkin ohjeita noudattamalla: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi